พริกไทยอ่อน (Young Green Peppercorns) เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง ผลเป็นพวง เมล็ดมีทรงกลมมีขนาดเล็กๆ ผลมีสีเขียว รสชาติเผ็ดร้อนกลิ่นหอมฉุน ใช้ผลสดนำมาประกอบอาหาร
พืชสมุนไพร

พริกไทยอ่อน

พริกไทยอ่อน ►พริกไทยอ่อน (Young Green Peppercorns) เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ผลเป็นพวง อยู่เป็นช่อทรงกระบอก เมล็ดมีลักษณะทรงกลม มีขนาดเล็กๆ ผิวเปลือกลื่นเ […]