ยูโรเปียนแพร์ (European pear) ผลทรงกลมยาว โคนเรียวเล็ก ปลายผลกลมใหญ่ ผลสีเขียวอมเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีน้ำตาล ตามสายพันธุ์ เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำสีขาวนวล รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม
ผลไม้

ยูโรเปียนแพร์

ยูโรเปียนแพร์ ►ยูโรเปียนแพร์ (European pear) เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มขนาดกลาง ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมยาว โคนเรียวเล็ก ปลายผลกลมใหญ่ ผิวเปลือกบางผิวเรียบ มีแกนกล […]

แพร์ (Pear) ผลทรงกลมยาว โคนเรียวเล็ก ปลายผลกลมใหญ่ ผิวเปลือกบางเรียบ มีแกนกลางแข็ง ผลสีเขียวอมเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีน้ำตาล ตามสายพันธุ์ เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำสีขาวนวล
ผลไม้

แพร์

แพร์ ►แพร์ (Pear) เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มขนาดกลาง ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมยาว โคนเรียวเล็ก ปลายผลกลมใหญ่ ผิวเปลือกบางผิวเรียบ มีแกนกลางแข็ง ผลดิบสีเขียว ผลสุกจะ […]