No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวหอมนิล

ข้าวหอมนิล ►ข้าวหอมนิล (Hom Nin Rice) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ ►ข้าวหอมมะลิ (Thai Jasmine Rice) เป็นข้าวไทยมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้ง […]