No Picture
ผลไม้

ชมพู่มะเหมี่ยวแดง

ชมพู่มะเหมี่ยวแดง ►ชมพู่มะเหมี่ยวแดง (Malay Rose Apple) เป็นชมพู่ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงระฆังอวบอ้วน คล้ายผลแอปเปิ้ล ผิวเปลือกนอกเรี […]