ข้าวโพด (Corn) เป็นพืชตระกูลหญ้า ฝักทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆหลายชั้นรอบฝัก ข้างในมีเมล็ดเรียงอยู่ มีทรงกลมแบนเล็กๆ มีสีนวล สีเหลือง สีขาว หรือสีม่วงดำตามสายพันธุ์
ผัก

ข้าวโพด

ข้าวโพด ►ข้าวโพด (Corn) เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ ผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆหลายชั้นรอบฝัก ฝักอ่อนมีสีเขียว ฝักแก่กาบจะแห้ […]