พริกขี้หนูสวน (Thai Chili) เป็นพริกขี้หนูชนิดหนึ่ง มีทรงกลมยาวปลายเรียวเล็กๆ มีขนาดเล็ก ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดง ภายในผลกลวงมีแกนกลาง รสชาติเผ็ดร้อน
พืชสมุนไพร

พริกขี้หนูสวน

พริกขี้หนูสวน ►พริกขี้หนูสวน (Thai Chili) เป็นพริกขี้หนูชนิดหนึ่ง เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลมีลักษณะทรงกลมยาว ปลายเรียวเล็กๆ มีขนาดเล็ก ผิวเปลือกหนาลื่นเป็นมั […]

พริกขี้หนู (Bird Chilli) เป็นพืชผักสมุนไพร ผลมีลักษณะกลมยาวเรียวเล็กๆ ผิวเปลือกหนาลื่นเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง
พืชสมุนไพร

พริกขี้หนู

พริกขี้หนู ►พริกขี้หนู (Bird Chilli) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลมีลักษณะกลมยาวเรียวเล็กๆ ผิวเปลือกหนาลื่นเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง ภายในผลกลวงมีแกนกล […]