มะเขือพวง (Pea Eggplant) เป็นพืชผักสมุนไพร ผลอยู่เป็นพวง ผลมีทรงกลมเล็กๆ ผิวเปลือกหนาเรียบเป็นมัน ผลมีสีเขียว เนื้อแน่นกรอบฉ่ำน้ำ มีรสชาติขื่นขมอ่อนๆ
ผัก

มะเขือพวง

มะเขือพวง ►มะเขือพวง (Pea Eggplant) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลอยู่เป็นพวง ผลมีลักษณะทรงกลมเล็กๆ ผิวเปลือกหนาเรียบเป็นมัน ผลมีสีเขียว เนื้อแน่นกรอบฉ่ำน้ำ มีรสช […]