No Picture
พืชสมุนไพร

ไธม์

ไธม์ ►ไธม์ (Thymus) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชมีทรงพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเตี้ย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ใบมีลักษณะทรงรี มีขนาดเล็ก ขอบใบหยัก ใบมีสีเขียว มีขนอ่อนๆ มีก้านใ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ออริกาโน่

ออริกาโน่ ►ออริกาโน่ (Oregano) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกกึ่งเลื้อย มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 2-3 ปี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีขนาดเ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ใบกระวาน

ใบกระวาน ►ใบกระวาน (Bay leaf) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม ใบมีลักษณะทรงรีรูปหอก ขอบใบเรียบ ใบมีสีเขียว ใบด้านบนสีเข้มกว่าใบด้านล่าง มีก้านใบยาว มีกลิ […]

No Picture
ผัก

กระเทียมยักษ์

กระเทียมยักษ์ ►กระเทียมยักษ์ (Elephant Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีหัวเดี่ยว มีลักษณะทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มีอยู่เป็นกลีบ มีเปลือก […]

No Picture
ผัก

กระเทียมจีน

กระเทียมจีน ►กระเทียมจีน (Chinense Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีหัวเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมๆ แบนรี มีขนาดใหญ่กว่ากระเทียมไทย มีอยู่เป […]

No Picture
ผัก

กระเทียมไทย

กระเทียมไทย ►กระเทียมไทย (Thai Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีหัวเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมๆ แบนรี มีขนาดเล็กกว่ากระเทียมจีน มีอยู่เป็นกล […]

No Picture
ผัก

กระเทียมโทน

กระเทียมโทน ►กระเทียมโทน (Single Clove Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีลักษณะทรงกลมๆ มีหัวเดี่ยว ไม่มีเป็นกลีบ มีหัวเดี่ยว มีเปลือกสี […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ฮอร์สแรดิช

ฮอร์สแรดิช ►ฮอร์สแรดิช (Horseradish) เป็นพืชล้มลุก เป็นพืชเมืองหนาว ลำต้นสั้นๆเชื่อมอยู่ระหว่างรากกับใบ มีระบบรากแก้ว เป็นรากแก้วที่พองโต เรียกว่าหัว ไว้เก็บสะสมอาหาร หัวมีลัก […]

No Picture
พืชสมุนไพร

โหระพาฝรั่ง

โหระพาฝรั่ง ►โหระพาฝรั่ง (Basil) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ใบใหญ่กว่าโหระพาไทย ใบมีลักษณะทรงรีเล็กๆ ขอบใบห่อลงด้านข้าง […]

No Picture
พืชสมุนไพร

โรสแมรี่

โรสแมรี่ ►โรสแมรี่ (Rosemary) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่มมาก เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน มีรูปร่างคล้ายเข็มยาว ใบมีลักษณะทรงยาวรีเล็กๆ เรียวตรง ขอบใบเ […]