มะม่วงน้ำดอกไม้ (Barracuda Mango) ผลมีทรงรี เปลือกบาง ผลอ่อนสีเขียวเปรี้ยวมาก ผลสุกสีเหลือง เนื้อสีเหลืองแน่นนุ่มฉ่ำน้ำ มีเนื้อมาก มีรสชาติหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม
ผลไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้ ►มะม่วงน้ำดอกไม้ (Barracuda Mango) เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงรี ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียว มีรสชาติเปรี้ยวมาก มียางสีขาว ผลสุกมี […]