วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน

วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน
วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน

วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน

►วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน ให้คงความสดสีเขียว ได้ความหอม ได้รสชาติกลิ่นหอมเหมือนเดิม เป็นการเก็บรักษาใบมะกรูด ให้อยู่ได้นาน เหมาะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศมาก เพราะจะช่วยให้เรา สามารถมีใบมะกรูด ไว้ใช้ได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ เรามีเคล็ดลับคือ เก็บใบมะกรูดที่สดสีเขียวๆจากต้น เลือกใบขนาดกำลังพอดี ไม่อ่อนเกินไป ใบสีเขียวเข้ม จากนั้นนำมาล้างน้ำทำความสะอาดให้ดี แล้วสะเด็ดน้ำออกให้แห้ง จากนั้นนำมาวางตากลม ให้น้ำแห้งให้หมด จากนั้นนำมาใส่ถุงพลาสติก ที่ใช้สำหรับแช่ช่องฟรีซ จากนั้นรีดไล่ลมออกจากถุงให้หมด จากนั้นปิดปากถุง แล้วนำไปแช่ช่องฟรีซ สามารถเก็บใบมะกรูดไว้ได้นานๆ และถ้าต้องการจะนำใบมะกรูด ออกมาทำอาหาร ก็สามารถนำใบมะกรูดออกมาใช้ ได้ตลอดเวลา ตามจำนวนที่เราต้องการ หวังว่าทุกท่านคงลอง ทำวิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน ตามแบบวิธีของเราน่ะค่ะ

สูตรอาหารไทย : ส่วนผสมสำหรับทำ
วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน
How to Keep Fresh Kaffir Lime Leaves

สำหรับวิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน
ใบมะกรูด 50 กรัม
ถุงพลาสติกใช้สำหรับแช่ช่องฟรีซ 1 ใบ

วิธีการและขั้นตอนการทำ
วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นาน
How to Keep Fresh Kaffir Lime Leaves

1.เก็บใบมะกรูดสดๆจากต้น เลือกใบมะกรูดขนาดกำลังพอดี ไม่อ่อนเกินไป ใบสีเขียวเข้ม มีกลิ่นหอมๆ เตรียมไว้

ใบมะกรูด

2.จากนั้นนำใบมะกรูดที่เก็บสดๆจากต้น แล้วนำมาล้างน้ำทำความสะอาด แล้วสะเด็ดน้ำออกให้หมด พักไว้

ล้างใบมะกรูดให้สะอาด

3.จากนั้นนำใบมะกรูดที่ล้างน้ำ ทำความสะอาดดีแล้ว นำมาวางตากลมให้น้ำแห้งให้หมด ให้ใบมะกรูดแห้งสนิทดี

ตากใบมะกรูดให้แห้ง

4.จะได้ใบมะกรูด ที่วางตากลมจนน้ำแห้งสนิทดีแล้ว เตรียมไว้

ใบมะกรูดน้ำแห้งดีแล้ว

5.จากนั้นเตรียมถุงพลาสติก ที่ใช้สำหรับแช่ในช่องฟรีซ แล้วเขียนวันที่ลงบนถุงให้ชัดเจน เพื่อเราจะได้รู้วันที่เก็บที่แน่นอน

เตรียมถุงพลาสติกสำหรับแช่ในช่องฟรีซ

6.จากนั้นนำใบมะกรูดที่เตรียมไว้ ที่น้ำแห้งสนิทดีแล้ว แล้วนำมาใส่ลงไปในถุงพลาสติก ที่ใช้สำหรับแช่ในช่องฟรีซ ที่เตรียมไว้

นำใบมะกรูดใส่ลงไปในถุงพลาติก

7.จากนั้นนำใบมะกรูด ใส่ลงไปในถุงพอประมาณ แล้วจากนั้นรีดลมออกจากถุงพลาสติก รีดลมออกให้หมด

รีดลมออกจากถุงพลาสติกให้หมด

8.เมื่อรีดลมออกจากถุงพลาสติก รีดลมออกให้หมดดีแล้ว จากนั้นจึงพับปากถุงให้เรียบร้อย จะได้ใบมะกรูดใส่ถุงพลาสติก พร้อมสำหรับนำไปแช่ช่องฟรีซ เป็นการเก็บรักษาใบมะกรูด ให้อยู่ได้นานๆ จะช่วยให้เรา สามารถมีใบมะกรูด ไว้ใช้ได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ

ใบมะกรูดใส่ถุงพลาสติก รีดลมออกหมดดีแล้ว

9.ใบมะกรูดใส่ถุงพลาสติก พร้อมสำหรับนำไปแช่ช่องฟรีซ เป็นการเก็บรักษาใบมะกรูด ให้อยู่ได้นานๆ ให้คงความสดสีเขียว ได้ความหอม ได้รสชาติกลิ่นหอมเหมือนเดิม เหมาะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศมาก เพราะจะช่วยให้เรา สามารถมีใบมะกรูด ไว้ใช้ได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ

ใบมะกรูดใส่ถุงพลาสติก พร้อมนำไปแช่ช่องฟรีซ

วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นานง่ายๆ ให้คงความสดสีเขียว ได้ความหอม ได้รสชาติกลิ่นหอมเหมือนเดิม เป็นการเก็บรักษาใบมะกรูด ให้อยู่ได้นานๆ เหมาะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศมาก เพราะจะช่วยให้เรา สามารถมีใบมะกรูด ไว้ใช้ได้ตลอดเวลาที่เราต้องการค่ะ

t426

Be the first to comment

Leave a Reply