No Picture
พืชสมุนไพร

ไธม์

ไธม์ ►ไธม์ (Thymus) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชมีทรงพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเตี้ย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ใบมีลักษณะทรงรี มีขนาดเล็ก ขอบใบหยัก ใบมีสีเขียว มีขนอ่อนๆ มีก้านใ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ออริกาโน่

ออริกาโน่ ►ออริกาโน่ (Oregano) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกกึ่งเลื้อย มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 2-3 ปี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีขนาดเ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ใบกระวาน

ใบกระวาน ►ใบกระวาน (Bay leaf) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม ใบมีลักษณะทรงรีรูปหอก ขอบใบเรียบ ใบมีสีเขียว ใบด้านบนสีเข้มกว่าใบด้านล่าง มีก้านใบยาว มีกลิ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

งาขาว

งาขาว ►งาขาว (White Sesame) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกรวย ยาวรี มีร่องเป็นรอยเ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

งาดำ

งาดำ ►งาดำ (Black Sesame) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกรวย ยาวรี มีร่องเป็นรอยเส้ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

งา

งา ►งา (Sesame) เป็นเครื่องเทศสมุนไพร มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกรวย ยาวรี มีร่องเป็นรอยเส้นยาว มีอยู […]

No Picture
เครื่องเทศ

กระเทียมยักษ์

กระเทียมยักษ์ ►กระเทียมยักษ์ (Elephant Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีหัวเดี่ยว มีลักษณะทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มีอยู่เป็นกลีบ มีเปลือก […]

No Picture
เครื่องเทศ

กระเทียมจีน

กระเทียมจีน ►กระเทียมจีน (Chinense Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีหัวเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมๆ แบนรี มีขนาดใหญ่กว่ากระเทียมไทย มีอยู่เป […]

No Picture
เครื่องเทศ

กระเทียมไทย

กระเทียมไทย ►กระเทียมไทย (Thai Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีหัวเดี่ยว มีลักษณะทรงกลมๆ แบนรี มีขนาดเล็กกว่ากระเทียมจีน มีอยู่เป็นกล […]

No Picture
เครื่องเทศ

กระเทียมโทน

กระเทียมโทน ►กระเทียมโทน (Single Clove Garlic) เป็นพืชสมุนไพร เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง มีหัวใต้ดิน ไว้สะสมอาหาร มีลักษณะทรงกลมๆ มีหัวเดี่ยว ไม่มีเป็นกลีบ มีหัวเดี่ยว มีเปลือกสี […]